Inbjudan till provsjungning för sopran 1, fredag 24 februari 2023

Varmt välkommen med din intresseanmälan senast den 10 februari! Se info nedan.


VoNo består av tolv sångare i samspel med Lone Larsen som är dirigent och konstnärlig ledare. Vår bas är den klassiska körmusiken. Vi arbetar med improvisation och kreativt medskapande. Mod, lekfullhet, nyfikenhet och solistisk självständighet i kombination med noggrant utmejslad mångstämmig körmusik ger omväxling och ett starkt samspel med publiken. VoNos föreställningar, konserter och filmer har humanistiska frågor och hållbarhet i fokus. Ensemblen är hemmahörande i Stockholm och har en omfattande turnéverksamhet framför allt i Norden och Europa. VoNo är en professionell ensemble. Vår verksamhet bygger på stark gemenskap och stort personligt engagemang. Vi repeterar i Stockholm. Nu söker vi en toppsopran med höjd och värme.

Se filmen Om VoNo (länk finns nedan) om du vill veta mer om vårt arbetssätt!

Maila info@vono.se med:

  • din sångliga och musikaliska bakgrund

  • din sceniska erfarenhet

  • ditt namn och ditt telefonnummer

Provsjungningen äger rum fredag 24 februari i Immanuelskyrkan, Kungstengatan 17. Där möts du av en av VoNos sångare som tar emot och visar dig till rätt plats. Provet tar ca 20 min och görs tillsammans med en jury bestående av VoNos konstnärliga ledare Lone Larsen, sångpedagog Bia Levin och VoNo medlem Adam Jondelius.

I provet ingår:

 •  2-3 valfria förberedda sånger a cappella att musicera och gestalta fritt. (OBS! Ej komp.)

 •  Omfångs-/klangövningar

 •  Improvisationsuppgift/övning

 •  Koreografisk uppgift

 •  Övrig färdighet (frivillig – men meddela gärna detta i förväg)

 •  Kort intervju

Lone berättar om VoNo

VoNos metod

improvisation, tillit och musikaliskt detaljarbete

Under tjugo år har Lone Larsen och VoNo utvecklat en metod kring kreativt medskapande. Vi arbetar utifrån två olika infallsvinklar. Den noterade körrepertoaren representerar perspektivet ”veta först – göra sen”; vi studerar in och mejslar ut musiken med största möjliga respekt för tonsättarens intentioner. Improvisation i grupp å andra sidan bygger på att bejaka impulser, säga JA, spontanitet och samspel: ”göra först – veta sen”. Vi leker oss fram till något vi inte visste fanns, och som bara existerar precis i den stunden.


Det är en stor och spännande utmaning är att växla mellan dessa arbetssätt i samma konsert. Men vi jobbar också med att låta dem färga varandra. Att ha en skön symbios mellan hjärna och kropp i allt vi gör.


Arbetet med dessa två “mindset” samt stort konstnärligt ansvar för individen har skapat en sammansvetsad ensemble med empati, humor och ett starkt gemensamt musikaliskt uttryck.


“Vårt mål är att beröra”, säger Lone Larsen. 

Trailers för våra aktuella föreställningar

Earth Call och I Am Like Many