Med inspiration från de unga röster som idag protesterar mot världens missbruk av resurser, behandlar föreställningen Earth Call de utmaningar vi står inför som medmänniska. En föreställning som i musik, bild och rörelse genomströmmas av det underliggande temat; att leva i harmoni med andra och jordens resurser. Allt ackompanjerat och förstärkt av fotokonst signerad Kristina Junzell.

Föreställningen har sin utgångspunkt i FN:s 17 globala utvecklingsmål som har antagits av världens ledare för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet till år 2030.

Earth Call hade premiär på Fotografiska i Stockholm den 16 april 2016 och tas nu upp igen med förnyad aktualitet och musik av bl.a. Ugis Praulins och Martin Åsander.


Ur repertoaren: K. Höghielm, T Andersson, Ē. Ešenvalds, R. Kriegström

Dirigent: Lone Larsen
Koreograf: Susanne Jaresand
Fotokonst: Kristina Junzell

Läs mer om FN:s globala utvecklingsmål: https://www.globalamalen.se/Programblad

Här kan du ladda ner programbladet till
föreställningen

Arrangör?

Här kan du läsa mer info om föreställningen. 

Presskit

Här kan du ladda ner ett samlat pressmaterial till föreställningen

Teknisk rider

Här finns information till arrangören om teknikbehov i föreställningen

Kontakt: info@vono.se