Med inspiration från de unga röster som idag protesterar mot världens missbruk av resurser, behandlar föreställningen Earth Call de utmaningar vi står inför som medmänniska. En föreställning som i musik, bild och rörelse genomströmmas av det underliggande temat; att leva i harmoni med andra och jordens resurser. Allt ackompanjerat och förstärkt av fotokonst signerad Kristina Junzell.

Föreställningen har sin utgångspunkt i FN:s 17 globala utvecklingsmål som har antagits av världens ledare för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet till år 2030.


Earth Call hade premiär på Fotografiska i Stockholm den 16 april 2016 och tas nu upp igen med förnyad aktualitet och nyskriven musik av bl.a. Tina Andersson.


Ur repertoaren: K. Höghielm, T Andersson, Ē. Ešenvalds, R. Kriegström

Dirigent: Lone Larsen
Koreograf: Susanne Jaresand
Fotokonst: Kristina Junzell

Läs mer om FN:s globala utvecklingsmål: https://www.globalamalen.se/Programblad

Här kan du ladda ner programbladet till
föreställningen