Kontakt

VoNo
c/o Lone Larsen
Johan Banérs väg 32
182 75  STOCKSUND

Program och repertoar: konstnärlig ledare Lone Larsen lone@vono.se

Bokning, sponsring, planering: producent Anders Butta Börjesson info@vono.se

PR, hemsida och press: PR-ansvariga Janna Vettergren och Adam Jondelius pr@vono.se

För att köpa CD: www.footprintrecords.com