Om Lone Larsen

Lone Larsen är en av Sveriges mest innovativa kördirigenter och professor i kördirigering vid Marie Cederschiöld Högskola. Hon är född 1973 i Danmark och utbildad musiklärare vid Nordjysk Musikkonservatorium i Aalborg, men bosatt i Sverige sedan 1998. År 2000 tog hon diplom i kördirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, och flyttade sedan till New York, USA för att studera vid Juilliard School of Music. Bland de senaste årens uppdrag kan nämnas gästdirigent för Eric Ericsons Kammarkör och Radiokören, återkommande lärare på Choral Art vid Banff Centre for Arts and Creativity i Kanada och kormästare, dirigent och konstnärlig projektledare för ett flertal föreställningar på Folkoperan. 2008 blev hon utsedd till Årets Körledare av Föreningen Sveriges Körledare.


I centrum av Lone Larsens musikaliska gärning finns kreativt medskapande – en metod hon utvecklat under tjugo år med sin egen professionella vokalensemble VoNo. Lone Larsens långa erfarenhet av att lära ut improvisation i grupp i kombination med stort musikaliskt kunnande, integritet och nyskapande gör henne till en av Europas mest efterfrågade masterclasshållare och jurymedlem vid internationella körtävlingar.
Medmänsklighet och hållbarhet är två nyckelord som följt Lone Larsen i hennes musikerbana, inte minst i de föreställningar och konserter hon gör tillsammans med VoNo, men också som lärare vid Conducting 21C, en internationell kurs arrangerad av Eric Ericson Choral Centre som ger körledare verktyg att arbeta i ett socialt sammanhang.  
– Jag älskar lagarbete och mötet mellan kör som uttrycksform och varje sångares individuella konstnärliga potential. Mitt ständiga mål är att beröra, och vägen dit innehåller ofta experiment och improvisation i situationer där vi inte känner facit. Den kreativa processen är mitt hem.