Om VoNo

”VoNo points the way to a new, vibrant, humane, and personal re-creation of the choral art” 

/André de Quadros, fd ordförande i International Federation for Choral Music


VoNo är en professionell vokalensemble vars mål är att utveckla och förnya vokal scenkonst som berör. De tolv sångarna och konstnärlig ledare Lone Larsen har sin musikaliska bas i den klassiska körrepertoaren och arbetar med improvisation och kreativt medskapande som metod för att skapa ett unikt musikaliskt uttryck. Mod, lekfullhet och solistisk självständighet i kombination med noggrant utmejslad mångstämmig körmusik ger omväxling och ett starkt samspel med publiken. VoNos föreställningar, konserter och filmer har humanistiska frågor och hållbarhet i fokus. Ensemblen är hemmahörande i Stockholm och har en omfattande turnéverksamhet framför allt i Norden och Europa. VoNo startades 1999 under namnet Voces Nordicae.About VoNo (In English)

VoNo is a professional vocal ensemble whose goal is to develop and renew vocal performing arts in a way that affects the listener on an emotional and personal level. The twelve singers and artistic director Lone Larsen have their musical core in the classical choral repertoire and work with improvisation and creative co-creation as a method for creating a unique musical experience. Courage, playfulness and individual dependability in combination with carefully crafted polyphonic choral music provide variety and a strong interaction with the audience. VoNo's performances, concerts and films focus on culture, society and sustainability. The ensemble is based in Stockholm and tour actively, mostly in Scandinavia and Europe. VoNo was founded in 1999 under the name Voces Nordicae.