VoNos metod

improvisation, tillit och musikaliskt detaljarbete

Under tjugo år har Lone Larsen och VoNo utvecklat en metod kring kreativt medskapande. Vi arbetar utifrån två olika infallsvinklar. Den noterade körrepertoaren representerar perspektivet ”veta först – göra sen”; vi studerar in och mejslar ut musiken med största möjliga respekt för tonsättarens intentioner. Improvisation i grupp å andra sidan bygger på att bejaka impulser, säga JA, spontanitet och samspel: ”göra först – veta sen”. Vi leker oss fram till något vi inte visste fanns, och som bara existerar precis i den stunden.


Det är en stor och spännande utmaning är att växla mellan dessa arbetssätt i samma konsert. Men vi jobbar också med att låta dem färga varandra. Att ha en skön symbios mellan hjärna och kropp i allt vi gör.


Arbetet med dessa två “mindset” samt stort konstnärligt ansvar för individen har skapat en sammansvetsad ensemble med empati, humor och ett starkt gemensamt musikaliskt uttryck.


“Vårt mål är att beröra”, säger Lone Larsen.