IMPROVISATION (OCH TRADITION)


 

VoNo:s medlemmar har under många år utbildats av bland andra improvisationsregissören Jörgen Krantz. Vi arbetar både med vokal och fysisk/scenisk improvisation, och övningarna syftar till att väcka kreativitet, att bredda uttrycken och att upptäcka, ”ramla in” i nya perspektiv. Improvisation är sedan flera år ett stående inslag i alla våra konserter och föreställningar och vi bjuder alltid in publiken att medverka.


I klassisk sång närmar vi oss ett skrivet verk med respekt och tolkar tonsättarens intentioner och notbilden så troget som möjligt. I improvisationen går vi in i musiken från motsatt håll: vi kastar oss ut och vet inte vart det leder. Den konstnärliga friheten, ansvaret och processen flyttas till sångarna men också till publiken som bidrar med underlag till improvisationerna.


Vårt mål – och vår utmaning – är att låta dessa två förhållningssätt berika varandra. Å ena sidan ger improvisationens tillit och lekfullhet ett friare sätt att musicera även i klassisk ensemblesång. Det har gett en tät samklang trots våra olika röster och bakgrunder. Å andra sidan förstärks improvisationens musikaliska element av vår klassiska skolning och självförtroendet i hantverket professionell körsång.


VoNo:s mål är att utveckla den vokala scenkonsten. Det gör vi genom att ständigt arbeta med hög konstnärlig kvalitet och omsorg om de musikaliska detaljerna OCH improvisera, leka, misslyckas, våga.  


 

Våra improvisationskoncept:


Improvisationskonsert “Ge VoNo en match”

Publiken bidrar i stunden med ord, sånger eller idéer om det aktuella temat – jul, höst, kärlek etc. Sen blir det sång av det hela - gospellåt med många stämmor, operaduett, en stillsam trio eller en jazzig låt. Det blir mycket humor och oväntad musik.


Forskningskonferens

VoNo kommenterar ett anförande, panelsamtal eller en debatt. Under tiden den pågår skriver vi ned det vi uppfattar som nyckelord. När den talade delen är klar musicerar vi kring de ord vi skrivit upp. Publiken och de övriga medverkande har beskrivit det som att vi ger dem andra ingångar till det (ofta rätt akademiska) ämnet för dagen, öppnar upp för nya tankar och lättar upp stämningen med en hel del humor.


Exempel från 2022:

World Academic Forum där vi samarbetade med bl a Sverker Sörlin.

och ISDRS konferens på temat "Sustainable development and courage", där vi bland andra samarbetade med Prof Carlton Waterhouse, expert på klimatlagar i President Bidens stab.

Improvisation i våra föreställningar

Här får publiken några frågor i foajén till teatern eller konserthuset där föreställningen spelas. De får skriva svar på lappar som läggs i en skål som vi sedan tar upp vid några tillfällen på scen. Vid körfestivalen Tillsammans i Piteå t ex spelade vi I am like many (tema mänskliga rättigheter med fokus på HBTQ) och publiken fick bl a frågan "Vad inspireras du av?". Det blev en vacker och lite knasig trestämmig sång på svaret "en youtuber som rest jorden runt på en helt rak linje".


Hör din konst

Tillsammans med konstföreningar och kommuner letar VoNo fram intressanta konstverk i offentliga miljöer kring vilka vi improviserar med hjälp av publikens associationer.

Detta kan vara konstpromenader där sångarna finns i grupper om 3-4 sångare vid varje konstverk. Deltagarna som går promenaden ger då sina reaktioner, känslor, tankar, associationer till konstverken som sångarna improviserar över och därmed får man en ny upplevelse av konsten. Mycket av denna konst finns i miljöer där barn och unga rör sig. I samarbete med länsmusiken i Stockholm är Hör din konst! numera med i utbudet för skapande skola.

 

Gatuframträdanden (s k Street Performance)

VoNo har en tradition av “flash-mobs” och vokala “pop-ups” som ett sätt att nå ny publik som inte i första hand skulle välja (eller inte har möjlighet) att se vokal scenkonst. Här finns en film om ett av våra gatuframträdanden (inspelat på Centralstationen 2018)