EN ÄNGEL SKJUTER IFRÅN


Musik: Marie Samuelsson

Text: Mimmi Palm

Specialskrivet verk för VoNo och cellisten Mattias Rodrick.

Urframförande på Musikaliska under Svensk Musikvår, 2023. Spelades även i Eric Ericsonhallen i serien Ericsong, samt i Marabouparkens Konsthalls konsertserie.


 

Kärnan i En ängel skjuter ifrån är saknad: en personlig men allomfattande känsla som vi alla, på olika sätt och i olika hög grad, bär på eller har burit på. Poeten Mimmi Palm har skrivit två texter som sedan tonsatts i ett verk för röster och solocello av Marie Samuelsson. 

”Musiken har vuxit fram i djupa samtal med Mimmi Palm om texten och med VoNo:s dirigent och konstnärliga ledare Lone Larsen” berättar Marie Samuelsson. ”I utforskande workshops har vi undersökt vad begreppet saknad kan innebära för ensemblens medlemmar. Med cellon som central ensam gestalt i rummet rör sig musiken via ett ordlöst sökande med improvisationer fram till genomkomponerade delar med text.” Mimmi Palm beskriver tematiken i En ängel skjuter ifrån så här: ”En människa försvinner – flyter bort. Efter sig lämnar hen ett silverblänk, vita flingor i en ögonfrans, en spegling i näckrosbladen – till tröst för den som blivit kvar med saknaden.”

/Ur programmet för Svensk Musikvår 2023 (text av David Saulesco)